JESTEŚMY SPECJALISTYCZNYM OŚRODKIEM WSPARCIA DLA OSÓB W SYTUACJI ROZWODU.

Pomagamy w wypracowaniu racjonalnego modelu funkcjonowania rodziny
po ustaniu małżeństwa, mając na uwadze długoterminowe dobro dziecka.