Ekspercki ośrodek badań psychologicznych

Audi et Vide logo

ZESPÓŁ STWORZONY Z MYŚLĄ O UŁATWIENIU DOSTĘPU DO SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM BIEGŁYCH SĄDOWYCH PSYCHOLOGÓW W SPRAWACH RODZINNYCH. 

Prowadzimy kompleksową diagnostykę w sprawach rodzinnych, realizowaną przez osoby z doświadczeniem biegłych sądowych psychologów.

Bazujemy na uznanych i sprawdzonych metodach. Pracujemy w 2-3 osobowych zespołach w celu zapewnienia pełnego obiektywizmu wyników badań. Wydajemy opinie, które mogą być przedkładane dla celów sądowych.