ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW

JESTEŚMY WYSPECJALIZOWANYM PODMIOTEM, KTÓREGO MISJĄ JEST WSPARCIE STRON W PROCESIE OSIĄGNIĘCIA KOMPROMISU ORAZ SFORMUŁOWANIA I ZATWIERDZENIA PRAWNIE WIĄŻĄCEGO POROZUMIENIA.

Nasza działalność łączy kompetencje prawne, mediacyjne i psychologiczne w obszarze prawa rodzinnego i cywilnego. Prowadzimy mediacje, wykonujemy specjalistyczne badania psychologiczne oraz świadczymy pomoc prawną w celu realizacji wspólnego interesu stron.